กิจกรรมประจำปี 2559

กิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้การดำเนินงานโดย บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทย่อย ประกอบด้วย

โครงการต่อเนื่องด้านสังคม

“ปั่นจักรยานไปโรงเรียน” 
โครงการ “ปั่นจักรยานไปโรงเรียน” เกิดขึ้นจาการนำเสนอของพนักงานบริษัทฯ คุณกิตติรุตต์ ทุมพัด ผู้จัดการสังกัดฝ่ายดำเนินงานกิจการสาขา ประจำสำนักงานใหญ่ จากที่ได้พบว่าเด็กต่างจังหวัดในพื้นที่ห่างไกลมีความลำบากในการเดินทางไปโรงเรียน โรงเรียนอยู่ไกลจากบ้าน ไม่มีรถรับส่ง ไม่มีงบจัดสรรรถสาธารณะ เด็กๆ ต้องมีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษในการเดินไปโรงเรียน เพื่อที่จะได้เรียนหนังสือ จึงเป็นที่มาของการบริจาคจักรยานกว่า 150 คัน ให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน 3 แห่ง ในจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้จักรยานในการเดินทางไปโรงเรียน นับเป็นความสุขที่ได้เห็นเด็กๆ มีวิธีไปโรงเรียนได้ง่ายขึ้น พร้อมกับมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วย เพื่อขยายผลของการทำโครงการนี้ และสร้างจิตสำนึกในวงกว้าง ทุกคนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่กิจกรรมนี้ผ่านปฏิทินปี 2560

AYUD CSR สังคม ปันจักรยานไปโรงเรียน
โครงการ “พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันฯ” ปีที่ 13
พนักงานผึ้งอาสาของบริษัทฯ ร่วมกับชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคมได้จัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน และ พัฒนาชุมชนขึ้น โดยในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ร่วมมอบอุปกรณืการกีฬาให้กับโรงเรียนในโครงการนี้
AYUD CSR สังคม พี่เพื่อน้องมอบ “กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม” ทุนประกันรวม 8,000,000 บาท ให้แก่ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี กทม.
เพื่อเป็นการช่วยเหลือทีมอาสาสมัครของศูนย์กู้ชีพฯ ที่ทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รอดพ้นจากอันตราย บริษัทฯ จึงเข้ามอบ “กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม” ทุนประกันรวม 8,000,000 บาทให้ความคุ้มครองกับทีมงานในเวลาทำงานด้วย

AYUD CSR สังคม ศูนย์กู้ชีพนเรนทร รพ. ราชวิถี

ด้านการศึกษา

การช่วยเหลือและสนับสนุน “โรงเรียนบ้านขุนสมุทร” สมุทรปราการ

โครงการเพื่อสังคมที่ SAGI ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีมีเป้าหมายเพื่อช่วยสนับสนุนนักเรียน และหรือโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการด้านศึกษาและอนาคต โดยนายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการบริษัทฯ พร้อมด้วยพนักงาน จิตอาสากว่า 25 คน ร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมกับนักเรียน และมอบทุนสำหรับซ่อมแซมอาคารเรียน 30,000.- บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันอีกด้วย

AYUD CSR การศึกษา โรงเรียนบ้านขุนสมุทร

Visitors: 24,664