กิจกรรมประจำปี 2560

กิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้การดำเนินงานโดย บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทย่อย ประกอบด้วย

โครงการต่อเนื่องด้านสังคม

“ปั่นจักรยานไปโรงเรียน”
 
โครงการ “ปั่นจักรยานไปโรงเรียน” เกิดขึ้นจาการนำเสนอของพนักงานบริษัทฯ คุณกิตติรุตต์ ทุมพัด ผู้จัดการสังกัดฝ่ายดำเนินงานกิจการสาขา ประจำสำนักงานใหญ่ จากที่ได้พบว่าเด็กต่างจังหวัดในพื้นที่ห่างไกลมีความลำบากในการเดินทางไปโรงเรียน โรงเรียนอยู่ไกลจากบ้าน ไม่มีรถรับส่ง ไม่มีงบจัดสรรรถสาธารณะ เด็กๆ ต้องมีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษในการเดินไปโรงเรียน เพื่อที่จะได้เรียนหนังสือ จึงเป็นที่มาของการบริจาคจักรยานกว่า 200 คัน ให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน 6 แห่ง ในจังหวัดจันทบุรี และสมุทรสงคราม เพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้จักรยานในการเดินทางไปโรงเรียน นับเป็นความสุขที่ได้เห็นเด็กๆ มีวิธีไปโรงเรียนได้ง่ายขึ้น พร้อมกับมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วย เพื่อขยายผลของการทำโครงการนี้ และสร้างจิตสำนึกในวงกว้างให้กับพนักงานทุกคนในการร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยในปี 2560 เป็นปีที่ 4 ที่บริษัทฯ ได้บริจาคจักรยานจำนวน 45 คัน ให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน 3 แห่งในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางนางลี่ โรงเรียนวัดวรภูมิ และโรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม

กิจกรรม 2560 No.1
โครงการ “พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันฯ” ปีที่ 14
พนักงานผึ้งอาสาของบริษัทฯ ร่วมกับชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคมได้จัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน และ พัฒนาชุมชนขึ้น โดยในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาหรือกองทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในโครงการนี้
กิจกรรม 2560 No.2
มอบ “กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม” ทุนประกันรวม 8,700,000 บาท และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกสอนการช่วยฟื้นคืนชีพ มูลค่า 69,550 บาท ให้แก่ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี กทม. ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 แล้ว
เพื่อเป็นการช่วยเหลือทีมอาสาสมัครของศูนย์กู้ชีพฯ ที่ทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รอดพ้นจากอันตราย บริษัทฯ จึงเข้ามอบ “กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม” ทุนประกันรวม 8,700,000 บาท ให้ความคุ้มครองกับทีมงานในเวลาทำงานพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกสอนการช่วยฟื้นคืนชีพด้วย
กิจกรรม 2560 No.3
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 9,999 ดอก 
โดยนายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ ประธานกรรมการบริษัท และพนักงานจิตอาสา ที่ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน 9,999 ดอก ได้เดินทางไปส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้สำนักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
กิจกรรม 2560 No.4
ด้านการศึกษา

สานต่อกิจกรรม CSR โครงการ “รอรัก... หลังวันที่พ่อแม่หนูพ้นโทษ” ปี 4 (SAGI)
SAGI นำโดยนายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมกับ โครงการ “รอรัก.... หลังวันที่พ่อแม่หนูพ้นโทษ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยการมอบเงินเพื่อจัดซื้อชุดนักเรียนจำนวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้แก่เยาวชนของมูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียน (บ้านพระพร) ชุมชนบึงพระราม 9 ถนนริมคลองลาดพร้าว
กิจกรรม 2560 No.5

Visitors: 24,662