Month: April 2013

ผู้ถือหุ้น บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล (AYUD) อนุมัติปันผล 0.38 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวน 95 ล้านบาท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64

  22 เมษายน 2556 – กรุงเทพฯ: นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ และนายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ นำทีมคณะกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมแถลงผลการดำเนินงานปี 2555 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 95 ล้านบาท หรือ 62.03% ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 (แถวที่ 1: นั่งจากซ้ายไปขวา): คณะกรรมการบริษัทฯ นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการ, นายสุรชัย พฤกษ์บำรุง […]