Month: September 2017

AYUD และ SAGI “มอบดอกไม้จันทน์ ประดิษฐ์ด้วยใจ 9,999 ดอก” ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

14 กันยายน 2560 – กรุงเทพฯ: บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD และ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI นำโดย นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ (แถวหน้า- ที่สองจากซ้าย) ประธานกรรมการ และ นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม (แถวหน้า-ที่สามจากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ร่วมมอบ “ดอกไม้จันทน์ ประดิษฐ์ด้วยใจ ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9” จำนวน 9,999 ดอก โดยมี นางสาวสุกฤตา สื่อเจริญ (แถวหน้า–ที่หนึ่งจากซ้าย) รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาสังคม และนายอิทธิพล อิงประสาร (แถวหน้า-ที่สี่จากซ้าย) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน สำนักพัฒนาสังคม เป็นผู้รับมอบ ณ […]

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม ในฐานะกรรมการผู้อำนวยการ คนใหม่

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแสดงความยินดี กับนายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม ในฐานะกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล (AYUD) และ บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) คนใหม่ กรุงเทพฯ: นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา (ที่สามจากซ้าย) ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วย ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท (ที่หนึ่งจากซ้าย) เลขาธิการ สำนักงานอัตรา เบี้ยประกันวินาศภัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม (ที่สี่จากซ้าย) เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) และ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (SAGI) เมื่อเร็วๆ นี้