หุ้น AYUD ผงาดหน้าจอวีไอ กำไรปี 56 พุ่ง 6 เท่า ปันผลทั้งปี 7.7%

 

26 กุมภาพันธ์ 2557 – กรุงเทพฯ:

บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล เปิดแผนธุรกิจ เดินหน้าเติบโตแบบยั่งยืนและมีคุณภาพ หลังประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งจากการแปรสภาพเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ลงทุนในสินทรัพย์ประกันภัยกำไรปี 56 ทะลุ 589.94 ล้านบาท หรือเพิ่มกว่า 6 เท่า จากปีก่อนหน้า ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง 1.10 บาทต่อหุ้น โดยหากรวมปันผลระหว่างกาล 70 สตางค์ต่อหุ้นที่จ่ายก่อนหน้า รวมปันผลทั้งปีจ่าย 1.80 บาทต่อหุ้น หรือให้ผลตอบแทน 7.7%

นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD แถลงข่าวเปิดแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจของ AYUD ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ธุรกิจประกันภัย ทั้งประกันวินาศภัยและประกันชีวิต โดยเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ สร้างผลตอบแทนในอัตราสูงและสม่ำเสมอ

“เราไม่ต้องการเติบโตแบบรวดเร็วในเชิงปริมาณ นโยบายของเราคือการขยายธุรกิจและเติบโตแบบยั่งยืนและมีคุณภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ถึงแม้ว่าโอกาสการขยายธุรกิจจะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่เราจะพิถีพิถันเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่ส่งผลในการขยายฐานและต่อยอดธุรกิจของเรา และสามารถสร้างผลตอบแทนอย่างเต็มที่” นายโรวัน ดี อาซี่ กล่าว

สำหรับผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมา เป็นเครื่องยืนยันว่ายุทธศาสตร์ของ AYUD สามารถสร้างผลตอบแทนในเชิงรายได้และกำไรเป็นที่น่าพอใจ โดยในรอบบัญชีปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้ทั้งสิ้น 1,908.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น11.63 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ในขณะที่มีกำไรสุทธิ 589.94 ล้านบาท หรือพุ่งขึ้นกว่า 6 เท่า จากปีก่อนหน้านี้

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556) เป็นเงิน 1.10 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 14 เดือน มีนาคม 2557 ซึ่งจะต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นวันที่ 22 เมษายน 2557 ทั้งนี้ หากรวมกับงวดเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้จ่ายก่อนหน้านี้ไปแล้ว 70 สตางค์ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งปี 1.80 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนประมาณ 7.70% ซึ่งถือเป็นผลตอบแทนอันดับต้นๆ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

สำหรับยอดรายได้และกำไรสุทธิที่โดดเด่นในรอบปี 2556 เป็นผลสืบเนื่องจากการรับรู้รายได้และส่วนแบ่งกำไรของสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ลงทุนในธุรกิจประกันภัยก่อนหน้านี้ โดยหลักๆ ประกอบไปด้วย

การถือหุ้นใน บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) ซึ่งดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย โดย AYUD ถือหุ้นจำนวน 99.99% และ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ซึ่ง AYUD ได้เพิ่มการลงทุนถือหุ้นจากเดิม 5% เป็น 20% และสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ ตลอดจนสินทรัพย์อื่นๆ ที่ได้ลงทุนไว้

กรรมการผู้อำนวยการ AYUD กล่าวว่า ในกลุ่มสินทรัพย์ต่างๆ ที่ AYUD ลงทุนอยู่ในขณะนี้ เงินลงทุนในธุรกิจประกันชีวิตใน บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต สร้างผลตอบแทนได้มากที่สุดหรือประมาณ 50% ของยอดรวมกำไรสุทธิ ในขณะที่ผลตอบแทนจากธุรกิจประกันวินาศภัยผ่านบริษัท SAGI สามารถสร้างผลตอบแทนได้ 25% ของยอดกำไรสุทธิ โดยส่วนที่เหลือมาจากสินทรัพย์อื่นที่ทางบริษัทฯ มีการลงทุนอยู่

“สำหรับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในปี 2557 คาดว่าจะมีรายได้และกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นเลข 2 หลัก โดยหากวัดตัวเลขเบี้ยประกันภัยรับ บริษัทฯ อยู่ในอันดับ 20 ในกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย หากถามว่า AYUD ต้องการจะยกอันดับมาอยู่ในกลุ่ม TOP 10 หรือไม่ ก็คงตอบว่าต้องการเช่นนั้น แต่ผมยังคงต้องเน้นย้ำว่ายุทธศาสตร์หลักของเราคือการเติบโตแบบยั่งยืนและมีคุณภาพ ไม่ใช่การเติบโตในเชิงปริมาณ” นายโรวัน ดี อาซี่ กล่าว