ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

หากท่านต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลทางด้านการลงทุน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์หรือส่งข้อมูลทาง email ด้านล่างนี้ ทีมงานจะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุด

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์:     0-2657-2970
แฟกซ์:        0-2657-2971
อีเมล์:         jiratcha.r@azay.co.th

เวลาทำงาน:  08.30 – 16.45 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์)