กิจกรรมด้านสังคม

โครงการเพื่อเด็กและเยาวชน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ชุบชีวิต” กับมูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียน
หนึ่งในโครงการตามนโยบายด้านกิจกรรมเพื่อสังคมที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการนำเสนอโครงการที่น่าสนใจเข้ามาเพื่อพิจารณามอบความช่วยเหลือคือ โครงการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ในมูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียนหรือในชื่อที่เรียกกันอย่างคุ้นเคยว่าบ้านพระพร มูลนิธินี้ให้ความช่วยเหลือดูแลเด็กและเยาวชนที่เคยพลั้งพลาดทำความผิดหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านจิตใจ ให้การศึกษา ดูแลเอาใจใส่ด้วยความรัก และความเข้าใจ ทำให้เด็กและเยาวชนกลับมามีความหวัง และความฝันในชีวิตได้อีกครั้ง โครงการที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ได้ถูกนำเสนอโดยนายรัฐฐา รัตนพิมพ์ภาภรณ์ ภายใต้โครงการนี้ ความช่วยเหลือประกอบไปด้วยการจัดให้มีการตรวจสุขภาพของเยาวชน และการจัดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิฯ เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 62,400 บาท นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำปฏิทินประจำปีโดยได้รับความร่วมมือในการสร้างสรรค์จากทางมูลนิธิ เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่กระจายการรับรู้ของมูลนิธินี้ต่อสาธารณชน เป็นมูลค่ากว่า 600,000 บาท

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “ทำประโยชน์สังคม ปลูกกล้าไม้ป่าชายเลน 20 ไร่” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ที่ อ. คลองโคน จ. สมุทรสงคราม
คุณโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) และ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (SAGI) พร้อมด้วยพนักงานและเยาวชนจากมูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียน ร่วมกัน ทำกิจกรรม CSR “ปลูกกล้าไม้ป่าชายเลน” ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน อ. คลองโคน จ. สมุทรสงคราม ตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อมีส่วนช่วยในการปรับสภาพแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน โดยป่าชายเลนเป็นพื้นที่ที่มีสิ่งมีชีวิตต่างๆ อาศัยอยู่ร่วมกันมากมายทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บกและเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำนานาชนิด ซึ่งเข้ามาอาศัยหาอาหารเพื่อการเจริญเติบโตและหลบภัย ทั้งยังทำหน้าที่เป็นกำแพงธรรมชาติที่ลดความแรงของคลื่นและลมทะเล ซึ่งส่งผลต่อการลดการกัดเซาะพื้นที่ บริเวณชายฝั่งได้

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) และ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (SAGI) ได้ทำการสนับสนุนการปลูกป่าชายเลนมาโดยตลอด และปีนี้นับเป็นปีที่ 5 ที่ทางบริษัททั้งสองได้เข้าร่วมทำกิจกรรม CSR นี้

โครงการ “อนุรักษ์ท้องทะเล ปล่อยพันธุ์เต่าทะเลและปลูกปะการัง ปี 4” อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี” อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี
ทีมจิตอาสา AYUD และ SAGI ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง กับโครงการ “อนุรักษ์ท้องทะเล ปล่อยพันธุ์เต่าทะเล และปลูกปะการัง” ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ และค่ายวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์ ณ วัดหลวงพ่อดำ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี นอกเหนือจากการทำกิจกรรมร่วมกันแล้ว ชาว AYUD และ SAGI ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีโอกาสร่วมมอบเงินบริจาคให้แก่องค์กรทั้งสองแห่งเพื่อช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและปะการังอีกด้วย

โครงการต่อเนื่องด้านสังคม

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด และมูลนิธิคนตาบอดไทย 
หลังจากประสบความสำเร็จจากการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่กิจกรรมที่สามารถช่วยเหลือผู้พิการด้านสายตาผ่านสื่อปฏิทินของศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัยในปี 2557 ที่มีการพิมพ์แจกกว่า 20,000 เล่มโดยใช้เงินร่วม 500,000 บาท แสดงให้ผู้คนทั่วไปทราบถึงกิจกรรมที่สามารถเข้าช่วยเหลือผู้พิการด้านสายตาผ่านมูลนิธิทั้งสอง เป็นผลให้ทางมูลนิธิมีผู้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างล้นหลามในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิคนตาบอดไทยโดยมีนางชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนางเปล่งศรี กมลทิพย์ ฝ่ายการเงิน พร้อมด้วยนายกิติพงศ์ สุทธิ ผู้อำนวยการสถาบัน คนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา และ นางสาวเจนจิรา เมฆอากาศ เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางวิชาการ ร่วมกันรับมอบเงินบริจาค

โครงการ “รอรัก... หลังวันที่พ่อแม่หนูพ้นโทษ” ปี 2

บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาจำนวน 62,400 บาท เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนของมูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียน (บ้านพระพร) ชุมชนบึงพระราม 9 ถนนริมคลองลาดพร้าว จำนวน 11 คน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันเป็นจำนวนเงิน 110,000 บาท

โครงการ “พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันฯ” ปีที่ 12 
พนักงานผึ้งอาสากับโครงการ “พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกัน และมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 12” ตอน “ตามรอยพระองค์ ตรงตะเข็บชายแดน” ณ โรงเรียน บ้านตะโกล่าง ต. สวนผึ้ง อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี สำหรับปีนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนข้าวสารจำนวน 20 กระสอบ เพื่อเป็นอาหารกลางวันและอาหารให้กับนักเรียนที่พักประจำในโรงเรียนต่างๆ

ด้านการศึกษา

โครงการ “มอบอนาคต มอบหนังสือ”
บริษัทฯ ได้มอบหนังสือเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง อ. เมือง จ. หนองบัวลำภู โดยคุณศักดิ์รพี สังขพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขาและตัวแทน ร่วมกับ คุณวรพล มณีรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สาขาอุดรธานี และทีมจิตอาสา ได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์และหนังสือห้องสมุด มูลค่า 70,000 บาท โดยมี คุณรังสรรค์ คำชาย ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง เป็นผู้รับมอบ

โครงการ “พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อน้อง” โรงเรียนบ้านวังหมี จ. นครราชสีมา
บริษัทฯ บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาและปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน เหมาะสมกับการจัดการการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเยาวชนก้าวทันโลกนอกจากนี้ยังมีการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนมอบให้แก่ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านวังหมี ต. วังหมี อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา ด้วยงบประมาณ 100,000 บาท
โครงการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนฯ
บริษัทฯ นำโดย คุณจักราวุธ ศรีกระจ่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สาขาสุราษฎร์ธานี และพนักงานจิตอาสา ร่วมกับ ชมรมประกันวินาศภัย จ. สุราษฎร์ธานี และบริษัทสมาชิก ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมนี้ เพื่อสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนให้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง จ. สุราษฎร์ธานี
โครงการ จักรยานนี้เพื่อน้อง จากผองพี่ SAGI ปี 2
ในปีนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของยานพาหนะเพื่อใช้ในการเดินทาง โรงเรียนบ้านคลองแดง และ โรงเรียนบ้านคลองครก ต. พวา อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี” โดยมีพนักงานจิตอาสากว่า 30 คนร่วมโครงการ นำโดยคุณโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการเดินทางไปมอบจักรยานให้กับน้องๆ