Swipe to view more

ลำดับ
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ตำแหน่ง
1 ดร. จำลอง อติกุล ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ
2 นายไบรอัน เจมส์ สมิธ รองประธานคณะกรรมการ
3 นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
4 นายณรงค์ จุลชาต กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5 นายวิชิต กรวิทยาคุณ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6 นายพสุ โลหารชุน กรรมการอิสระ
7 นายโพ ฮยอน เอง กรรมการ
8 นายลักษณ์ ทองไทย กรรมการ
9 นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ
10 นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
11 นายแอรอน มิชเชล ไฟรเออร์ กรรมการ
12 นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ กรรมการ
13 นายลาร์ส ไฮบุทสกี้ กรรมการ
14 นายโยเฮิน อเล็กซานเดอร์ ฮาก กรรมการ
15 นางสาวจารุณี ชัยศุภกิจสินธ์ กรรมการ