กิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้การดำเนินงานโดย บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทย่อย ประกอบด้วย

โครงการต่อเนื่องด้านสังคม

“ปั่นจักรยานไปโรงเรียน”
โครงการ “ปั่นจักรยานไปโรงเรียน” เกิดขึ้นจาการนำเสนอของพนักงานบริษัทฯ คุณกิตติรุตต์ ทุมพัด ผู้จัดการสังกัดฝ่ายดำเนินงานกิจการสาขา ประจำสำนักงานใหญ่ จากที่ได้พบว่าเด็กต่างจังหวัดในพื้นที่ห่างไกลมีความลำบากในการเดินทางไปโรงเรียน โรงเรียนอยู่ไกลจากบ้าน ไม่มีรถรับส่ง ไม่มีงบจัดสรรรถสาธารณะ เด็กๆ ต้องมีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษในการเดินไปโรงเรียน เพื่อที่จะได้เรียนหนังสือ จึงเป็นที่มาของการบริจาคจักรยานกว่า 150 คัน ให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน 3 แห่ง ในจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้จักรยานในการเดินทางไปโรงเรียน นับเป็นความสุขที่ได้เห็นเด็กๆ มีวิธีไปโรงเรียนได้ง่ายขึ้น พร้อมกับมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วย เพื่อขยายผลของการทำโครงการนี้ และสร้างจิตสำนึกในวงกว้าง ทุกคนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่กิจกรรมนี้ผ่านปฏิทินปี 2560

โครงการ “พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันฯ” ปีที่ 13
พนักงานผึ้งอาสาของบริษัทฯ ร่วมกับชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคมได้จัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน และ พัฒนาชุมชนขึ้น โดยในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ร่วมมอบอุปกรณืการกีฬาให้กับโรงเรียนในโครงการนี้
มอบ “กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม” ทุนประกันรวม 8,000,000 บาท ให้แก่ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี กทม.
เพื่อเป็นการช่วยเหลือทีมอาสาสมัครของศูนย์กู้ชีพฯ ที่ทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รอดพ้นจากอันตราย บริษัทฯ จึงเข้ามอบ “กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม” ทุนประกันรวม 8,000,000 บาทให้ความคุ้มครองกับทีมงานในเวลาทำงานด้วย

ด้านการศึกษา

การช่วยเหลือและสนับสนุน “โรงเรียนบ้านขุนสมุทร” สมุทรปราการ
โครงการเพื่อสังคมที่ SAGI ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีมีเป้าหมายเพื่อช่วยสนับสนุนนักเรียน และหรือโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการด้านศึกษาและอนาคต โดยนายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการบริษัทฯ พร้อมด้วยพนักงาน จิตอาสากว่า 25 คน ร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมกับนักเรียน และมอบทุนสำหรับซ่อมแซมอาคารเรียน 30,000.- บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันอีกด้วย