กิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้การดำเนินงานโดย บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทย่อย ประกอบด้วย

โครงการต่อเนื่องด้านสังคม

“ปั่นจักรยานไปโรงเรียน”
โครงการ “ปั่นจักรยานไปโรงเรียน” เกิดขึ้นจาการนำเสนอของพนักงานบริษัทฯ คุณกิตติรุตต์ ทุมพัด ผู้จัดการสังกัดฝ่ายดำเนินงานกิจการสาขา ประจำสำนักงานใหญ่ จากที่ได้พบว่าเด็กต่างจังหวัดในพื้นที่ห่างไกลมีความลำบากในการเดินทางไปโรงเรียน โรงเรียนอยู่ไกลจากบ้าน ไม่มีรถรับส่ง ไม่มีงบจัดสรรรถสาธารณะ เด็กๆ ต้องมีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษในการเดินไปโรงเรียน เพื่อที่จะได้เรียนหนังสือ จึงเป็นที่มาของการบริจาคจักรยานกว่า 200 คัน ให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน 6 แห่ง ในจังหวัดจันทบุรี และสมุทรสงคราม เพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้จักรยานในการเดินทางไปโรงเรียน นับเป็นความสุขที่ได้เห็นเด็กๆ มีวิธีไปโรงเรียนได้ง่ายขึ้น พร้อมกับมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วย เพื่อขยายผลของการทำโครงการนี้ และสร้างจิตสำนึกในวงกว้างให้กับพนักงานทุกคนในการร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยในปี 2560 เป็นปีที่ 4 ที่บริษัทฯ ได้บริจาคจักรยานจำนวน 45 คัน ให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน 3 แห่งในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางนางลี่ โรงเรียนวัดวรภูมิ และโรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม

พนักงานผึ้งอาสาของบริษัทฯ ร่วมกับชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคมได้จัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน และ พัฒนาชุมชนขึ้น โดยในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาหรือกองทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในโครงการนี้
มอบ “กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม” ทุนประกันรวม 8,700,000 บาท และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกสอนการช่วยฟื้นคืนชีพ มูลค่า 69,550 บาท ให้แก่ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี กทม. ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 แล้ว
เพื่อเป็นการช่วยเหลือทีมอาสาสมัครของศูนย์กู้ชีพฯ ที่ทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รอดพ้นจากอันตราย บริษัทฯ จึงเข้ามอบ “กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม” ทุนประกันรวม 8,700,000 บาท ให้ความคุ้มครองกับทีมงานในเวลาทำงานพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกสอนการช่วยฟื้นคืนชีพด้วย
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 9,999 ดอก
โดยนายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ ประธานกรรมการบริษัท และพนักงานจิตอาสา ที่ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน 9,999 ดอก ได้เดินทางไปส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้สำนักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560

ด้านการศึกษา

สานต่อกิจกรรม CSR โครงการ “รอรัก... หลังวันที่พ่อแม่หนูพ้นโทษ” ปี 4 (SAGI)
SAGI นำโดยนายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมกับ โครงการ “รอรัก.... หลังวันที่พ่อแม่หนูพ้นโทษ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยการมอบเงินเพื่อจัดซื้อชุดนักเรียนจำนวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้แก่เยาวชนของมูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียน (บ้านพระพร) ชุมชนบึงพระราม 9 ถนนริมคลองลาดพร้าว